Privaatsuspoliitika

OÜ Tulekuma vastutab kliendi isikuandmete eest, mis esitatakse ostude sooritamisel ning neid kasutatakse vaid tellimuse täitmisel ja kliendisuhte hoidmisel. Kliendi esitatud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Seega isikuandmeid kogub ja töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav tööletja Tulekuma OÜ

OÜ Tulekuma jätab endale õiguse saata kliendile informatsiooni uute pakkumiste kohta. Kliendil ehk andmesubjektil on õigus teatada oma soovist mitte saada edaspidi slv-valgustid.ee poolt saadetavaid pakkumisi ning nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist või seni kogutud andmete kustutamist OÜ Tulekuma andmebaasist.

Kõiki slv-valgustid.ee e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Välja arvatud juhtudel, kui kuller vajab kauba kohaletoimetamiseks Teie nime, telefoninumbrit ning kohaletoimetamise aadressi või muudel seadusega ettenähtud juhtudel.

Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse, ka slv-valgustid.ee e-poel puudub neile juurdepääs.

Müüja tagab ostja andmete sh isikuandmete kaitsmise ja kasutamise Üldtingimustes ettenähtud korras. Lähtudes kehtivatest õigusaktidest ( isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg p-d a), b), c) ja f) ) ja Üldtingimustes sätestatust on Müüjal ostja nõusolekuta õigus töödelda andmeid (sh isikuandmeid) ulatuses, mis on vajalik e-poe kasutamiseks, müügilepingu täitmiseks või müügilepingu täitmise tagamiseks. Muuhulgas on eeltoodust tulenevalt müüjal eraldiseisva nõusolekuta õigus:

  • saata ostjale e- poe teenuste kasutamisega seonduvaid teateid, sh teateid, mille saatmine on e- poe kasutajate turvalisuse huvides;
  • säilitada ostjate paremaks teenindamiseks ja tehingute tõendamiseks e-poodi sisseloginud ostja tellimuste andmed, sh mõistliku tähtaja jooksul ka nende tellimuste kohta, mida ostja sessiooni käigus ei lõpetanud.

Ostjal on igal ajahetkel õigus võtta andmete turunduslikuks kasutamiseks antud nõusolek tagasi, saates müüjale vastavasisulise e- maili või edasiste otseturustuspakkumiste saamisest keeldumiseks järgides tema e- postile aadressile saadetud otseturustuspakkumises olevat juhist.

Isikuandmeteks loetakse andmesubjekti ees-ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, kohaletoimetamise aadress, arvelduskonto, maksekaarti detailid.

Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavd avalikes registrites.

Andmete töötlemise eesmärgiks on tellimuste töötlemine, e-poes teenuste toimimise tagamine, kliendi haldus, müügilepingu täitmine, turundus ja raamatupidamine.

Isikuandmete sälitamise aeg sõltub lepingu täitmise oludest, kuid on maksimaalselt 7 aastat, v.a turunduses, kus see on sõltuv rekklaamikanali nõuetest ja raamatupidamises, kus järgitakse kehtivat seadusandlust.

Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted, turundajad. Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe slv-valgustid.ee kaudu.

Mis on küpsised?

Küpsis on veebilehe külastamisel teie arvutisse või seadmesse salvestatav fail, mis hoiab meeles teie tegevusi ja eelistusi (näiteks sisselogimine, hakka partneriks jms). Nii ei pea te veebilehte korduvalt külastades või teisele lehele liikudes oma eelistusi uuesti sisestama.

  • Tehnilised küpsised tagavad veebilehe toimimise, nendeta ei saa kasutada lehe olulisi osasid.
  • Funktsionaalsed küpsised võimaldavad pakkuda erifunktsionaalsusi ja isikupärastada veebilehte.
  • Analüütilised küpsised koguvad mitteisikustatud kujul teavet veebisaidi külastajate ja veebisaidi kasutamise kohta, et mõõta ja parandada veebisaidi toimimist.
  • Reklaami- või turundusküpsiste abil saab kuvada veebisaidi külastajale võimalikult asjakohaseid reklaame, mõõta reklaamikampaaniate efektiivsust ja kujundada profiili, mille alusel kuvada huvidele kohandatud reklaami ka teistel veebisaitidel. Teavet kogutakse mitteisikustatud kujul.

Küpsiste haldamine

Te saate küpsiseid blokeerida, kui aktiveerite oma brauseris kõigi või osade küpsiste paigaldamist keelavad seaded. Küpsiste blokeerimisel ei pruugi te aga saada ligipääsu meie veebilehe mõnele osale, funktsioonile või veebilehele tervikuna. Rohkem infot küpsiste, nende haldamise ja kustutamise kohta leiate aadressidelt www.allaboutcookies.org, www.youronlinechoices.com ning oma brauseri “Abi” rubriigist.

Muudatused küpsiste poliitikas

Jätame endale õiguse käesolevat küpsiste poliitikat igal ajal muuta. Muudetud küpsiste poliitika avaldame oma veebilehel tõstes vajadusel sellekohase teate brauseris esile.